prachtige portretten door positieve emotie

Home

Prachtige portretten door positieve emotie, dat zijn de verhalen geschreven door ikschrijfjouwverhaal.nl. Bij ikschrijfjouwverhaal.nl worden mensen in het zonnetje gezet door het verhaal achter de mens te belichten; mooie verhalen over leven, dood en feest.

LEVEN Het verhaal achter mensen is de kern waar het om draait bij ikschrijfjouwverhaal.nl. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal.Maak jouw levensverhaal onsterfelijk door er een tastbaar verhaal van te laten maken in boekvorm door ikschrijfjouwverhaal.nl. 

DOOD Na het overlijden van een dierbare is het fijn mooie herinneringen op te halen. Ikschrijfjouwverhaal.nl maakt een unieke en tastbare herinnering door de verhalen over de overledene vertelt door familie en vrienden vast te leggen en te bundelen in een herinneringsboekje.

FEEST Feestelijke gebeurtenissen zoals het huwelijk, een jubileum of pensioen zijn een mooie gelegenheid voor het maken van een herinnering, bijvoorbeeld in de vorm van een huwelijks- of jubileumboekje.